Zuiderzeestraatweg Oost 55 • 8081 LB Elburg • 0525 - 68 51 35

Dementievriendelijke uitvaart

Er komt steeds meer aandacht voor dementie, omdat steeds meer mensen dementie zullen krijgen. Nu leven er in ons land ongeveer 270.000 mensen met dementie. Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes. Deze ziektes tasten de hersenen aan en zorgen voor een geleidelijke achteruitgang van iemands geestelijke gezondheid. De meest voorkomende vorm is de ziekte van Alzheimer, maar ook de ziekte van Korsakov en vasculaire dementie zijn bekende vormen van dementie. Verder krijgen mensen met de ziekte van Parkinson vaak verschijnselen van dementie.

De verwachting is dat het aantal mensen met dementie in Nederland in 2040 zal groeien naar 550.000. Mensen worden steeds ouder en hebben daardoor meer kans om dementie te krijgen. Mensen met dementie leven steeds langer en blijven langer thuis wonen. Hierdoor zullen we ze in de toekomst meer tegenkomen in ons dagelijks leven, op straat, in de winkel, als collega, in een restaurant of bij de pinautomaat. Mensen met dementie kunnen verward, achterdochtig of angstig zijn, ze kunnen verdwalen of niet meer weten hoe ze heten. Dit alles zal een enorme invloed hebben op onze samenleving. Om ons hiervan bewust te maken is Alzheimer Nederland samen met pensioenorganisatie PGGM en het ministerie van VWS gestart met “Samen dementievriendelijk”. Zij streven ernaar om zoveel mogelijk mensen en organisaties dementievriendelijk te maken. Dementievriendelijk betekent dat je dementie kunt herkennen, dat je weet hoe je iemand met dementie kunt helpen, dat je oog hebt voor wat mensen met dementie nog wél kunnen en dat je dementie bespreekbaar maakt.

Wat is een dementievriendelijke uitvaart? Dat is een uitvaart waarbij nabestaanden met dementie worden betrokken. Een uitvaart waarbij, zowel in de voorbereiding als in de uitvoering, tijd en ruimte is voor nabestaanden met dementie. Waar met respect met hen wordt omgegaan. Waarbij wordt gekeken naar wat nog wel mogelijk is in plaats van naar wat niet kan. Vaak is het voor iemand met dementie bijvoorbeeld mogelijk om afscheid te nemen van de overledene en deel te nemen aan de afscheidsbijeenkomst.

Onlangs mocht ik een certificaat ontvangen van “Samen dementievriendelijk”. Dit betekent dat ik getraind ben in goed omgaan met dementie en mezelf dementievriendelijke uitvaartverzorger mag noemen. Fijn dat ik hiermee een bijdrage kan leveren aan een dementievriendelijke samenleving!

Elburg, mei 2018.