Zuiderzeestraatweg Oost 55 • 8081 LB Elburg • 0525 - 68 51 35

Begeleiding

De uitvaart, één stap tegelijk

Als een dierbare overlijdt, staat ons leven even stil. En toch moeten we beslissingen nemen en zaken regelen. Door één stap tegelijk te nemen kunnen we stilstaan bij het overlijden en tóch doen wat gedaan moet worden.

  • De eerste stappen
  • De volgende stappen
  • Een stapje extra
  • Stappen na de uitvaart
  • Stappen vanuit piëteit

De eerste stappen
Keuzes die zo spoedig mogelijk na een overlijden moeten worden gemaakt:
opbaren: thuis of in een uitvaartcentrum naar keuze?
begrafenis of crematie: waar en wanneer?

De volgende stappen
Daarna worden de volgende zaken geregeld:
uitzoeken van de kist of wade
het uitzoeken en versturen van rouwkaarten
het plaatsen van een rouwadvertentie
vervoer met rouwauto, koets of iets anders
aangifte van overlijden
invulling van de afscheidsbijeenkomst
de samenkomst na afloop

Een stapje extra
Aandachtspunten bij de invulling van de afscheidsbijeenkomst:
geeft u de kinderen een rol tijdens de uitvaart?
wilt u een foto-rouwreportage, als mooie herinnering aan de uitvaart?
wilt u live muziek tijdens de uitvaartplechtigheid?

Stappen na de uitvaart
Na de uitvaart kom ik langs om samen met u terug te kijken op de uitvaart en om u, indien nodig en gewenst, te adviseren bij het regelen van verschillende praktische en administratieve zaken.

Stappen vanuit piëteit
Als u dat op prijs stelt, dan houden we contact tot een jaar na het overlijden. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. Deze nazorg beschouw ik als mijn vrijwillige bijdrage aan de maatschappij.