Zuiderzeestraatweg Oost 55 • 8081 LB Elburg • 0525 - 68 51 35

Privacybeleid

Uitvaartverzorging Piëta, Zuiderzeestraatweg Oost 55 8081 LB Elburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: T 0525 685135 E info@pi-eta.nl

Welke persoonsgegevens verwerkt worden 

Uitvaartverzorging Piëta verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt en/of doordat Uitvaartverzorging Piëta gebruik maakt van uw diensten. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn voorletters, achternaam, geslacht, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en in geval van aanwezige uitvaartverzekering het bankrekeningnummer en alléén in geval van uitbetaling van geleverde diensten het bankrekeningnummer en BSN.

Met welk doel persoonsgegevens verwerkt worden

Uitvaartverzorging Piëta verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Om contact met u op te kunnen nemen als dit voor goede uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk is, om een factuur te kunnen opmaken, om uitvaartverzekeringsgelden te innen en als hiertoe een wettelijke verplichting bestaat, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingdienst of gemeente.

Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard

Uitvaartverzorging Piëta bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens worden gehanteerd:
Voorletters, achternaam, geslacht, adresgegevens: 7 jaar (wettelijke bewaartermijn administratie). E-mailadres en telefoonnummer: 1 jaar na beëindiging van de uitvaartdienstverlening. Bankrekeningnummer: in geval van aanwezige uitvaartverzekering wordt deze vernietigd zodra bekend is dat de uitvaartverzekering is uitgekeerd, anders 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Google Analytics wordt gebruikt om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en er worden Google Analytics-cookies gebruikt. Uitvaartverzorging Piëta heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Google heeft geen toestemming om gegevens te delen en Uitvaartverzorging Piëta maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies. Uitvaartverzorging Piëta laat Google de IP-adressen anonimiseren en heeft ook het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd. In de website zijn social media buttons (Twitter en LinkedIn) opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Beveiliging 

Uitvaartverzorging Piëta neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt een verzoek hiertoe sturen naar info@pi-eta.nl.

Elburg, mei 2018